Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yasevimliığı maşer zarfında kıymeti olan , kabiliyet, ekonomi ve öbür davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tüyöneten.

Terbiye, önceden saptanmış esaslara bakarak insanoğluın davranışlarında belli gelişmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Terbiye; ferdin davranışlarındaki yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak ve isteyerek bileğaksiyonme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kabil eğitimin bir çok tanımı mimarilabilmektedir. Fakat, günümüzde çoğunlukla tercih edilen tanım:

“Kişinin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin amaçlarına şık ) bileğaksiyonme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma bakarak;

· Terbiye bir süreçtir.

· Terbiye sürecinde, ferdin davranışlarının istenilen yönde bileğaksiyontirilmesi amaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğaksiyonme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Terbiye sürecinde ferdin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç yapı taşı öğesi vardır.

1. Ammaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Terbiye amaçla başlar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam fiyat ve istimara ile son bulur. Sürecin bu mantığı tamam kültürler sinein birdır. Ammaçların içinde ne olduğu ve öğrenme sinein kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre bakarak bileğaksiyonebilir, fakat sürecin doğbirliı bileğaksiyonmez.

Terbiye kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün süresince birsonsuz filozof ve eğitimci, eğitimin ne evetğuna üzerine farklı farklı tanımlamalarda bulunmuştur. Günümüzde ise eğitimin onaylama edilen ölçünlü tanımı şudur: Terbiye, ferdin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı olarak istendik davranış bileğaksiyonikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin umumi hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın zarfında eğitime üzerine bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları yoluyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğaksiyonikliği” ve “müddetç” kabil kelimeler eğitimin temel taşlarıdır.

Terbiye, in sinein ömür boyu devam fail bir süreçtir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise ferdin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik şu demek oluyor ki beklentilere ve hedeflere şık olabileceği kabil istenmedik yönde bile gelişebilir. Terbiye sürecinin aksiyonletilmesi ise kasıtlı şu demek oluyor ki programlı ve programlı olabileceği kabil gelişigüzel bile olur. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal eğitim bilimi, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal eğitim bilimi denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek okul, dershane, eğitim bilimi merkezleri kabil mekânlarda maruz eğitim bilimi formal; ferdin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı olmayan eğitim bilimi ise informal eğitidir. Kısaca eğitim bilimi sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Terbiye Türleri
Terbiye türlerine bakarak sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim bilimi yürütmek üzere dü tür ortaya çıkar. Formal eğitim bilimi okullarda ya da kurumlarda belli bir çekim ve program çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim bilimi tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim bilimi süreci idari bir kadro ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal eğitim bilimi ise hudayinabit gelişen ölçüsüz ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki birey bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Terbiye Sistemi
Terbiye, bir yol olarak ele aldatmaındığında ise eğitim bilimi sisteminin üç yapı taşı ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. çaykara; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, tesisat, maliyet, personel kabil fiziksel unsurlardır. Süreç; okul zarfında meydana gelen dersler, öğrenme yaşantıları ve ibret aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde ihtisas, yeterlilik, yetki, sınav akıbetları kabil istenilen davranış bileğaksiyoniklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir